Contact met overledenen

Er zijn heel wat manieren om met onze overleden dierbaren te communiceren: nl. via:

Mediums: Een bekwaam medium kan een zeer goed communicatiemiddel zijn tussen ons en degenen van gene zijde.

Uittredingen: Tijdens een uittreding is het goed mogelijk om met overgegane dierbaren te praten aangezien men beiden zich dan in het zelfde astrale niveau bevindt.

Telepathie: Telepathisch contact is eigenlijk de meest aangewezen manier om te communiceren met overleden mensen. Zij kunnen perfect onze gedachten en boodschappen ontvangen. In de parallelle wereld(en) is telepathie immers ht communicatiemiddel. Het probleem ligt echter bij ons, die in deze wereld leven. Hoewel wij in wezen allemaal in staat zijn om telepathisch te communiceren, zowel zenden als ontvangen, is deze eigenschap bij de meesten van ons niet erg ontwikkeld. Het is daarom niet altijd duidelijk of we een ontvangen boodschap echt telepathisch hebben ontvangen of we het zelf in onze gedachten hebben geproduceerd. Het is belangrijk hierin zeer (zelf) kritisch te zijn. In sommige gevallen is de ontvangen boodschap zo sterk dat mensen die ze ontvangen hebben meer dan honderd procent zeker zijn van de oorsprong!

Tekens: Onze overleden dierbaren gebruiken vaak tekens om onze aandacht te trekken of om ons een boodschap te geven. Enkele klassiekers zijn: het verplaatsen van voorwerpen die meestal te maken hebben met de overgegane persoon, of ook: aan – of uitzetten van lampen of elektrische apparaten enz.

Dromen: Waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van communicatie met onze overgegane dierbaren is via dromen. Zij zijn in staat om in onze dromen in te stappen en ons daarin meestal korte boodschappen te geven. Deze dromen zijn vaak zo direct en krachtig dat we wel degelijk voelen dat het veel meer was dan alleen maar een droom.

Het Ouija bord: De term Ouija komt van het Franse oui en het Duitse ja . Het Ouija – bord is een bord met de letters van het alfabet, de cijfers en de woorden ja en nee. Een klein tafeltje komt in beweging onder impuls van de energie van een overleden persoon en vormt woorden, getallen en zinnen. Deze vorm van communicatie met overledenen wordt vaak afgeraden omdat men niet altijd die personen bereikt die men wil bereiken .

Technologie: Met elektronische apparaten zoals cassetterecorders (vroeger bandopnemers), videocameras, computers en telefoontoestellen is contact met overledenen eveneens mogelijk. Niet alleen is het mogelijk maar het komt ook vrij regelmatig voor. De grondlegger voor deze methode(n) is de Zweed Friedrich Jrgenson. Hij ontdekte bij toeval deze communicatiemethode.

Fotografie en film: Op fotos en film werden en worden grote aantallen
overleden mensen en dieren vastgelegd.

Drugs: Onder invloed van sommige drugs kan men ook in contact komen met
personen aan gene zijde. Dit is uiteraard een niet aan te raden methode maar ze wordt in sommige culturen wel toegepast door o.a. sjamanen.

Nadat de persoon is overleden tracht hij meestal contact op te nemen met zijn dierbaren om hen gerust te stellen. Dit kan gebeuren direct (een uur) of langer (bijv. een jaar) na het overlijden. Soms kan de overleden persoon (de geest, of de persoon in zijn astrale lichaam) worden waargenomen.
Over de wereld verspreid, ongeacht de achtergrond of opleiding, werden en worden deze waarnemingen gedaan

Het is niet alleen mogelijk om overleden personen waar te nemen, maar soms is het eveneens mogelijk om met hen tegelijk te communiceren. Dit gebeurt hoofdzakelijk op telepathische wijze. Voor degenen die aan de andere zijde verkeren is het heel gemakkelijk om onze gedachten (telepathische communicatie) op te vangen, onderling gebeurt de communicatie aan gene zijde immers altijd telepathisch. Voor ons is dat echter een stuk moeilijker maar niet onmogelijk. Sommige mensen zijn daarin bekwamer dan anderen.
Als iemand daarin heel bedreven is en dus in de twee richtingen goed kan communiceren is dat een medium