Fonosofie is het vermogen uit het geluid van de stem karakter-structuren, leefomstandigheden, problemen en zelfs toekomstbeelden af te leiden.

Hierbij hoort de fonosoof de stem van iemand anders en kan uit deze stem dingen herleiden.
Wanneer iemand praat stopt de persoon er onbewust een heleboel emoties en energien van zichzelf in.
Wanneer deze persoon bijvoorbeeld verbeelding heeft wordt dit ook meegegeven in de stem van die persoon.
Door de stem draagt de persoon zijn verbeelding dan uit. Dit is het geval bij ieder gevoel en iedere karaktertrek.
Ook wanneer de persoon liegt kan de fonosoof dit horen in de stem. De energie van het liegen wordt meegedragen in de stem en opgevangen in het oor.
Deze energie vertaalt zich dan in het weten dat de andere persoon liegt. Met het luisteren naar de expressie (uiting) in het geluid, kan er meer uit de stem gehaald worden.
Bij fonosofie hoor je een stem en aan de hand van die stem kun je beschrijven hoe de persoon in elkaar zit.