Horoscoop sterrenbeeld Schorpioen eigenschappen

Horoscoop Schorpioen Sterrenbeeld Spirit4U

Hier kan je een uitgebreide horoscoop van de Schorpioen lezen. Pak een lekkere kop thee of koffie om even rustig te lezen over jouw sterrenbeeld of misschien wel die van iemand anders. Veel plezier met lezen.

Geboortehoroscoop Schorpioen 23 Oktober – 22 November

Het teken Schorpioen wordt geregeerd door de planeet Pluto. De navolgende beschrijving geldt, zij het dan ook weer beperkt natuurlijk, omdat dit geen persoonlijke horoscoop betreft, voor mensen met een sterke Schorpioen invloed, dus ook b.v. als u een Schorpioen ascendant mocht hebben kunt u hier iets van uw karakter in terug vinden. De schorpioen heeft een zeer sterke wilskracht. Voor hun omgeving zijn ze vaak moeilijk te begrijpen. Veel in hun karakter zweeft tussen twee uitersten. In hun opvattingen zijn ze nu en dan eigenzinnig, onbuigzaam, soms driftig en strijdlustig. Als zij weliswaar eenmaal ingezien hebben dat iets verkeerd was dan met de hand op het hart, staan zij, ondanks dat, meestal snel nog met een uitvlucht klaar. Men zou kunnen zeggen dat is Schorpioen eigen. Vermeldenswaardig is hun diep indringend vermogen, hun grondig, onderzoekend, scherpzinnig denken.

Hartstochten en grote koelheid

Zijn innige wens is de geheimen van de natuur binnen te dringen, ze hebben een voorkeur voor verborgen kennis, en voelen zich sterk tot het occultisme en paranormale aangetrokken. Ze verstaan de kunst in de geheimen van anderen mensen door te dringen en deze te onderzoeken. Hun eigen geheimen zullen zij niet zo snel kenbaar maken en prijs-geven. Men kan hen zonder bezwaar iets belangrijks mededelen en op hun discretie rekenen wanneer zij eenmaal hun belofte hebben gegeven. De Schorpioen zoekt wrijvingspunten op, gaat ze in elk geval niet uit de weg, hij wordt als het ware daar naartoe gedirigeerd, waar deze tot ontlading kunnen komen. Tegenstellingen lokt hij rechtstreeks uit, hij heeft de neiging zich vast te bijten in moeilijke opgaven.

De Schorpioen is een mens tussen twee vuren, die door een brandende innerlijke tweestrijd verteerd wordt. Hartstochten kunnen afgewisseld worden door grote koelheid. De Schorpioen is nooit alleen, altijd zijn er weer mensen die hij aantrekt en die hem volgen. Hij is oprecht in zijn doen en laten maar is snel gekwetst. Zijn fanatieke enthousiasme, zijn onbaatzuchtige toewijding aan zijn idealen, de opgave die hij zich zelf gesteld heeft blijft hij trouw.

De gezondheid van de Schorpioen

Uit het oogpunt van de gezondheid verdienen deze gebieden speciaal de aandacht: het onderlichaam, de geslachtsorganen, de blaas de lies het bekkende uitscheidingsorganen, blinde darm nieren en gal. Ook ontstekingen en bij de vrouw menstruatie storingen komen vaak voor bij mensen met het sterrenbeeld Schorpioen.

Beroepen die bij de Schorpioen passen

In het beroepsleven is de Schorpioen een werkpaard. Zijn eer-zucht is groot en deze gaat gepaard met ijver, vlijt ambitie werklust en prestatievreugde. Er zijn vele beroepen geschikt voor de Schorpioen man zoals chirurgie, farmacologie, chemie en psychologie. Politie, militair, brandweer maar ook notaris, detective, het bankwezen en advocatuur. Schorpioenen zijn van vele markten thuis. Ook de computertechnologie heeft hun interesse.

De Schorpioen man in liefde en relaties

De mannelijke Schorpioen heeft een zeer uitgesproken seksualiteit. Zijn actief instinctleven begint al in zijn vroege jeugd en dit blijft zo tot op hoge leeftijd. Liefde en seks fascineren hem in hoge mate. Hij heeft een romantische aard en wenst dat zijn partner deze eigenschap ook heeft. Liefde en relaties zonder jaloezie of seksuele aantrekkingskracht en zinnelijkheid is voor hem als een soep waar geen zout in zit.

Kenmerken van de vrouwelijke Schorpioen

De Schorpioen vrouw straalt een bijzondere bekoorlijkheid uit. Haar hartstochten zijn heftig zij zijn vaak jaloers en maakt hen daarom niet tot de gemakkelijkste partner. Houdt zij eenmaal van iemand dan is zij hem onvoorwaardelijk trouw, omdat zij zich aan haar partner optrekt. Alles bij elkaar genomen eist het samenleven met de Schorpioen vrouw van de partner begrip, toewijding, opofferingen wijsheid in combinatie met een innerlijke betrokkenheid en hartstocht in de liefde. In vriendschappen is zij kieskeurig. Zij zijn echter beslist in staat een echte vriend trouw te blijven. Zij hebben geen huwelijksring nodig als bevestiging van hun liefdesverhouding. Hun relatie is echt en oprecht. Zij hebben veel moed en vallen het huichelachtige in de samenleving aan. Hun partner, vriend of echtgenoot, zullen zij met al hun kwaliteiten helpen om zijn doeleinde te bereiken.

Zijn toekomst is vaak belangrijker dan de eigen carrière. Zij houden van hun eigen huis, dat zij vaak smaakvol inrichten. Een Schorpioen vrouw moet men nooit reden tot jaloezie geven, zij is zeer wantrouwend. Is er een aanleiding toe dan leidt dat tot een explosie. In financiële zaken is zij zeer wisselvallig. zij kan zeer zuinig zijn zelfs gierig, maar dan ook ineens zeer verkwistend, ze kan de tering naar de nering zetten als dat nodig is. Hun kinderen zullen in alles merken dat ze een goede moeder hebben. Zij geven hun kinderen alle steun die zij behoeven.

Welk sterrenbeeld past bij de Schorpioen?

De Schorpioen zou harmoniëren met de volgende tekens: Kreeft, Vissen, Steenbok en het teken Maagd. Vooral schorpioen en vissen hebben een goede klik met elkaar. Minder goed zouden de eigenschappen van de Schorpioen passen bij die van de sterrenbeelden Stier, Leeuw en Waterman.

De horoscoop van de Schorpioen samengevat

De eigenschappen van de schorpioen nog even op een rij. Over het algemeen zijn de mensen van het Schorpioen sterrenbeeld vrij intense personen. Het karakter: ijverig moedig onbevreesd, vastbesloten, eerzuchtig, onbuigzaam, mysterieus met een diepzinnige aanleg, ondoorgrondelijk, gesloten en introvert, makkelijk kwetsbaar, snel beledigd, wantrouwend en jaloers. Het persoonlijk optreden is wilskrachtig, moedig, strijdlustig en soms wat heerszuchtig.Het denken is scherpzinnig en onderzoekend diep mystiek en occult. Het voelen is vol temperament en hartstocht Het willen wordt gekenmerkt doordat de schorpioenen alles willen doorzien en het versluierde te onthullen. Het handelen is wilskrachtig doortastend en ijverig soms wat ongeduldig of bazig en wraakzuchtig. De edelstenen die bij de Schorpioen zouden passen zijn de Robijn de jaspis en de ijzer-steen.

Meer weten over je toekomst?

Wil je meer weten over de horoscoop van de Schorpioen of over jouw toekomst? Dan kan je altijd een gesprek aangaan met een van onze onze professionele astrologen, tarotistenmediums of paragnosten.