Horoscoop sterrenbeeld Waterman eigenschappen

Horoscoop Waterman Sterrenbeeld Spirit4U

Hier kan je een uitgebreide horoscoop van de Waterman lezen. Pak een lekkere kop thee of koffie om even rustig te lezen over de eigenschappen van jouw sterrenbeeld of misschien wel die van iemand anders. Veel plezier met lezen.

Geboortehoroscoop Waterman 20 Januari – 19 Februari

Het horoscoop teken Waterman staat onder invloed van de planeet Uranus. De Waterman is er steeds op uit, door zijn eigen scherpe logica en combinatievermogen de geheimen van het menselijk bestaan te doorgronden. Met hang naar het fantastische en sterk en levendig temperament. De eigen gemoedsrust is met wispelturigheid vermengd en vaak is men besluiteloos. Daarbij ondergaat hij makkelijk een vreemde invloed; ook zorgt het lot ervoor dat er altijd hulpvaardige vrienden zijn. Het Waterman-type kan in het algemeen als een volkomen eerlijk mens met een nobele overtuiging getypeerd worden. Ze zijn vriendelijk en gezellig.

Watermannen zijn volgens de horoscoop praktisch ingesteld en laten zich niet door het principe dat nuttigheid heet leiden. Erg handig in het organiseren. diplomatiek, verstandig en bedaard Karakteristiek is hun opkomen voor ware humaniteit waarbij zij met een op de toekomst gerichte blik zich voor de grote vragen waarvoor de mensheid zich gesteld ziet interesseren. Ze hebben een speciale belangstelling voor de natuurwetenschappen, techniek, kunst, geneeskunde en grenswetenschappen. Ook voor opvoedings- en bestuursvraagstukken hebben zij aanleg. Hun verfijnd gevoel voor occultisme en daarbij een zekere nieuwsgierigheid Zij zijn de geboren rationalist, hebben een geordende geest, die logisch, intuïtief denken en regelen kan.

Bedachtzaam en persoonlijke onafhankelijkheid

Zeer zelden laten zij zich door een vreemde opwinding van hun stuk brengen. Zij zijn bedachtzaam, plannen intuïtief. Zij laten zich niet of slechts weinig beïnvloeden door zinnelijke prikkelingen. In hun gedrag en ook innerlijk hebben zij altijd een systeem bij de hand, dat zij op vele gebieden kunnen toepassen. Zij zullen in het leven steeds snel en zeker besluiten nemen. Zijn zij het niet meer eens met de grondgedachte van een zaak of idee, dan kunnen zij sprongsgewijs hun richting en hun doeleinden veranderen. Zij kunnen onder bepaalde omstandigheden – door een eenzijdige gerichtheid in het denken – blind worden voor de werkelijkheid.

Sterrenbeeld type Waterman-mensen zijn onder hun soortgenoten soms net levende woord deskundigen, die altijd een vaste regel achter de hand hebben Het karakter van het Waterman-type wordt gekenmerkt door een grote persoonlijke onafhankelijkheid. Alles wat hem beperkt en begrenst in zijn mogelijkheden wijst hij af. Het woord onmogelijk komt niet in zijn vocabulaire voor. De verwachtingen die hij van het leven heeft en de eisen die hij daaraan stelt gaan vaak boven het bereikbare uit. Daardoor ontstaan dikwijls teleurstellingen. In het beroepsmatige vlak wijst hij het tot nu toe bereikte af en verbluft een ieder door zijn uitzonderlijke methoden. Zij zoeken steeds nieuwe wegen, ze willen iets nieuws, unieks brengen.

Banen die passen bij de Waterman

De volgende gebieden hebben volgens de horoscoop de belangstelling van de Waterman: vliegtuigbouw en vliegverkeer, spoorwegen, posterijen, radio en televisie, computer Zij hebben een uitstekend oriëntatie- en indelingsvermogen In de wetenschap en geneeskunde, in de psychiatrie kan het Waterman-type hervorming plannen verwerkelijken. belangstelling. Ook de film- en T.V.-branche, dansen, ballet en sport moeten genoemd worden. Overal waar ze zijn probeert de Waterman – zowel de man als de vrouw – zijn onafhankelijkheidsgevoel uit te spelen. Bij het Waterman-type is de bloedcirculatie (vaak lage bloeddruk) een gevoelig punt, zo ook de hartspieren. Verder zijn van belang het onderbeen, de kuitspier, scheenbeen en de enkels. Ook het zenuwstelsel en de circulatie van de lichaamssappen vallen onder dit teken. Kramp in de kuiten en spataderen komen vaak voor. Ook de zenuwen moeten vooral niet te sterk belast worden.

Eigenschappen van de mannelijke Waterman

De mannelijke Waterman is in de liefde en relaties een beetje gecompliceerd. Zijn hang naar onafhankelijkheid verzet zich tegen elke vorm van vaste binding, en door zijn nieuwsgierigheid staat hij open voor elk avontuur. Hij is snel in vuur en vlam, maar is even snel weer enthousiast voor iets anders. In erotisch opzicht gedraagt hij zich zo nu en dan zeer vrij, ronduit ongekunsteld, romantisch en een grote aantrekkingskracht uitoefenend. Zijn relaties berusten meestal meer op belangstelling en bewondering, dan op hevige hartstocht. Hij maakt een beminnelijke indruk, maar zijn diepste gevoelens houdt hij voor zichzelf. Zijn tederheid is speels en hij experimenteert er graag mee. Zijn hobby’s reiken tot uitersten, of het nu om het verzamelen van vriendinnen, het veranderen van levensbeschouwing of het opnemen van buitenissige ideeën gaat.

Alles wat nieuw en onbekend is lokt hem aan, hij heeft vrijheid nodig. Hij is in ieder geval een uitstekend causeur en kan mensen begeleiden en troosten. Men vindt vaak in ieder opzicht een hang naar excentrieke situaties; men vindt o.a. ook de neiging tot homofilie. Onder Watermannen vindt men vaak hoogst eigenaardige karakters, originele mensen, tijdloze zonderlingen, mensen met lachwekkend utopistische ideeën, die innerlijk en uiterlijk in opstand komen tegen de gevestigde orde; het zijn mensen die naar eigen wetten leven en daarom vaak buiten het kader van de burgerlijke maatschappij vallen, hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin. Typerend is hun verzet tegen iedere vorm van openbaar gezag. Waterman -mensen zijn bijzonder geestig, slagvaardig door hun onverwachte invallen, door de originaliteit waarmee ze de dingen weten te brengen.

Eigenschappen van de vrouwelijke Waterman

De horoscoop van de Waterman vrouw zegt dat ze houdt van onconventionele relaties, is vaak humeurig en door haar eigenaardige persoonlijkheid een verleidelijke vrouw. Innerlijk is zij koel en seksualiteit zegt haar weinig; ze zoekt bij haar partner veel eerder psychische en intellectuele interessen. De Waterman vrouw rebelleert, zo gauw men probeert haar tot iets te dwingen. Is echt geen gemakkelijke, maar wel een buitengewoon inspirerende en interessante partner. Waterman vrouwen zijn gewend, vooruit te denken. Ze zijn bezig met, en interesseren zich voor, ontwikkelingen op de meest uiteenlopende gebieden en zoeken naar nieuwe methoden, richtingen. Zij zal altijd op eigen kracht vertrouwen. Wantoestanden op sociaal- en politiek gebied valt ze aan; onafhankelijkheid is een belangrijke factor in haar bestaan. Ze gelooft in zichzelf en in haar kwaliteiten, stelt zich evenwel onzelfzuchtig, broederlijk en vooruitstrevend op.

Onvermoeibaar en zeer onafhankelijk

Ze is onvermoeibaar als ze aan het werk is en let daarbij niet op tijd. Op een zekere dag verliest ze echter haar belangstelling voor een vriend, of haar beroep wordt onbelangrijk voor haar; dan laat ze ook zonder enige ‘Waarschuwing, vriend en beroep achter zich en kan zelf niet ‘Verklaren waarom. Het is nu eenmaal hun bestemming een levensfase plotseling af te breken en een nieuwe te beginnen. Aangezien ze vergeetachtig zijn, zijn ze hun vroegere relaties en hun vroegere beroep vlug vergeten, zo gauw ze een nieuwe werkkring en nieuwe vrienden gevonden hebben.

Ze zijn het type van de verstrooide professor. Ze hebben niet zo’n goed geheugen, maar wel een goed instinct. Anderzijds kunnen ze bepaalde dingen in zich opnemen, alsof het op de band opgenomen was. Een Waterman vrouw kan trouw zijn, als zij liefheeft; maar zo gauw zij haar belangstelling in haar geliefde heeft verloren, is ze onverschillig en gevoelsarm. Ze moet de mogelijkheid hebben haar eigen interesses te volgen in vrijheid en onafhankelijkheid. Voor haar is het woord liefde meer een verstandelijke kwestie; seksualiteit speelt een veel geringere rol.

Passende banen bij de vrouw

Een Waterman vrouw is geschikt om een politiek, wetenschappelijk of pedagogisch beroep uit te oefenen. Voor zover het voor henzelf niet tot onderdrukking aanleiding geeft, eerbiedigen ze principieel het anders zijn van de anderen, maar omgekeerd eisen zij hetzelfde. Het zijn doorgewinterde individualisten en staan fanatiek op hun al of niet vermeende rechten, die nota bene gebaseerd zijn op hun eigen, onconventionele uitgangspunten. Hiermee is ook haar – buiten het gewone kader vallende gedrag in overeenstemming, dat vaak alleen al uiterlijk in haar opvallende, soms zonderlinge kleding, naar voren komt. Daar zij zich vaak overdreven sterk afzet tegen de bestaande normen, die toch voor het algemeen belang van nut zijn, kan zij zelf asociaal, oproerig, zedeloos, bandeloos, ontrouw in het huwelijk, pervers, homoseksueel enz. worden; kortom, fel gekant tegen iedere traditie en collectieve overeenkomst.

Waterman vrouwen, kunnen shockeren door de manier, waarop zij zich kleden. Ze gaan graag met de nieuwe mode mee, maar tegelijkertijd houden ze vast aan de mode uit grootmoeders tijd. Ze presteren het, om in een kanten nachthemd boodschappen te gaan doen, of met een wijde broek en gymnastiekschoenen in de schouwburg te verschijnen. Van een Waterman vrouw kan je niet zeggen dat het geboren moeders zijn. Ze worden meestal door hun moederschap een beetje uit hun evenwicht gebracht en een warme moederliefde is hun spruiten niet beschoren. Zij streven meer naar vriendschappelijke betrekkingen en een humanistische levensopvatting komt overeen met de grondtoon van hun karakter. Het maatschappelijk leven is de noodzakelijke voorwaarde voor hun ontplooiing. Ze leggen gemakkelijke contacten en worden op waarde geschat in hun directe omgeving.

Welk sterrenbeeld past bij de Waterman?

Het Waterman-type past volgens de horoscoop het beste bij mensen die geboren werden onder de Tekens Tweelingen (22 mei-21 juni) en Weegschaal (21 september23 oktober) en ook bij de Tekens Ram (21 maart-20 april) en Boogschutter (23 november-21 december). Minder gunstig zijn de Tekens Leeuw (23 juli23 augustus), Schorpioen (24 oktober-22 november) en Stier (21 april21 mei).

Edelstenen bij de Waterman

Edelstenen voor het sterrenbeeld Waterman zijn: Amethist, Barnsteen en Bazalt.

Meer weten over je toekomst?

Wil je meer weten over de horoscoop van de Waterman of over jouw toekomst? Dan kan je altijd een gesprek aangaan met een van onze onze professionele astrologen, tarotistenmediums of paragnosten.