I Tjing

De I Tjing

De I Tjing is een chinees orakelboek dat duizenden jaren geleden is geschreven door zeer wijze mensen. Het woord ‘I Tjing’ betekent letterlijk Het Boek der Veranderingen. Het leven is nooit steeds hetzelfde, voortdurend zijn er veranderingen. Dit is de natuurlijke loop van het Universum. Voor elke situatie in het Universum is in de I Tjing een beeld opgenomen dat de kern van de situatie bevat. Dit beeld bestaat uit een symbool met bijbehorende tekst. Op deze manier kan het boek als een wijsheidsboek gebruikt worden, maar ook als een orakel.
De I Tjing bestaat uit 64 hoofdstukken, waarbij ieder hoofdstuk kan worden gezien als een vervolg op het vorige hoofdstuk. Op deze manier vormt de I Tjing een levenscyclus: een eindeloze put van wijsheden, gebaseerd op de voortgang van het Universum, waarbij yin en yang voortdurend in elkaar overgaan.

Oorsprong van de I Tjing

De I Tjing vindt zijn oorsprong in uit het oude China. Er zijn maar weinig geschiften met een even langdurige en eerbiedwaardige geschiedenis als de I Tjing. De ontdekking van de acht basistrigrammen, ook wel ‘oertekens’ genoemd worden toegeschreven aan de legendarische wijsheer Fu Shi. Naar schatting zijn de trigrammen ergens tussen de 25.000 en 5000 jaar geleden ontstaan. Al ruim 1000 jaar voor Christus waren de trigrammen in gebruik. Omstreeks 1150 v Chr. werd koning Wen gevangen genomen door een afgunstige keizer. Tijdens zijn 11 jaar durende ballingschap schreef hij een uitgebreide versie van de I Tjing. Hij deed dit door de acht oertekens met elkaar te combineren, tot 64 beelden van zes lijnen: de hexagrammen. Filosofisch was deze I Tjing goed onderbouwd. De hexagrammen werden ieder van commentaar voorzien. De commentaren worden ook wel de Oordelen genoemd. Daarnaast werden de logica en de mystieke filosofie achter de trigrammen beschreven. De zoon van Koning Wen, Tan, hertog van Tsjow, voegde er later nog commentaren aan toe. Echter, K’oeng Foe-tse (Confucius) heeft gedurende de vijfde eeuw ervoor gezorgd dat de gedachten van de I Tjing toegankelijk werden.

De link met het Taoïsme

De I Tjing is nauw verbonden met het religieuze Taoïsme. Het Taoïsme beschouwt Tao als de oergrond van de wereld, en heeft zijn grondbeginselen gebaseerd op de elkaar aanvullende tegenstellingen Yin en Yang. De onophoudelijke verandering van Vernietiging en Schepping is de fundamentele regel waarop het Taoïsme is gebaseerd. De enige zekerheid die vertegenwoordigd is, is verandering. De I Tjing heeft de eeuwigdurende verandering als grondslag. Deze verandering wordt gesymboliseerd door de 64 hexagrammen. Elke hexagram sluit aan op de vorige of volgende, waardoor ze als een veranderlijke beweging worden beschouwd. In het verloop van de hexagrammen gaat Yin over in Yang of omgekeerd. Zo verandert het hexagram stap voor stap in een volstrekt andere staat; net als het Universum. Zo wordt een vanuit de ‘Kiem’ opbouwende kracht, opgebouwd tot een climax, gevolgd door een onvermijdelijke vernietiging, die weer wordt opgevolgd door de schepping. Dit is de voortdurende overgang van Yin en Yang, die door de hexagrammen wordt weergegeven.