fbpx

Loslaten

Leer meer over Loslaten Om los te kunnen laten is liefde nodig. Het betekent niet dat het me niet meer uitmaakt. Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan doen.  Het betekent niet dat ik ‘m smeer. Het is het besef dat ik een ander niet kan beheersen.  Het is toegeven dat ik het resultaat niet meer […]

zhineng Qigong

Uitleg Zhineng Qigong Zhineng Qigong is het samenkomen van beweging en meditatie een leefwijze die in China door Dr. Pang Ming werd ontwikkeld. Het laat jou de kracht en de rust van lichaam en geest ervaren. Zhi kun je vertalen als wijsheid, neng als waar potentieel, qi= universele levenskracht, gong= oefening. Het brengt je meer en meer in contact met je […]

Telepathie

Uitleg telepathie Onder telepathie verstaat men het vermogen tot het op buitenzintuiglijke wijze uitwisselen van informatie. Het woord ’telepathie’ is een samenstelling van het Griekse tele (ver, op afstand) en patheia (ontvankelijkheid). Telepathie zou een paranormaal fenomeen zijn en wordt derhalve onderzocht door de parapsychologie. Het fenomeen kan daarom slechts van toepassing zijn op psychische […]

Visualisatie

Uitleg visualiseren Visualiseren is een techniek die middels je verbeelding datgene tot stand brengt wat je je wilt inbeelden of inleven. Het is de natuurlijke verbeeldingskracht die we dagelijks van minuut tot minuut gebruiken, bewust en onbewust. Door deze natuurlijke verbeelding meer bewust te gaan gebruiken kun je negatieve opvattingen omzetten in positieve. Het is […]

Voeding adviezen

Binnenkort beschikbaar: Info – Voeding adviezen

Voetreflexologie

Uitleg Voetreflexologie Alle organen en lichaamsdelen staan in verbinding met plaatsen op de voeten, de handen en de oren. Die plaatsen noemen we ‘reflexzones’. Massage van deze zones kan energieblokkeringen opheffen en aldus de gezondheid herstellen. Op de voeten liggen reflexzones die corresponderen met organen, klieren en andere delen van het lichaam. Wanneer er storingen […]

Werken met gidsen

Werken met gidsen: Intutief weten we allemaal dat er veel meer tussen hemel en aarde is dan alleen de fysiek waarneembare wereld. Vaak wordt dit de spirituele, onzichtbare of onstoffelijke wereld genoemd. Vanuit deze onstoffelijke wereld worden we door onze Gidsen in ons groeiproces als mens op subtiele manier begeleid Van nature menen mensen dat […]

Wichelroede

Wichelroede: In de 13e eeuw werd de wichelroede al genoemd. Er wordt vooral naar water en ertsen gezocht met een wichelroede, maar volgens de beoefenaars kunnen er ook leylijnen mee gevonden worden die vaak te vinden zijn in de buurt van heiligdommen. In Duitsland en omringende landen worden wichelroedes ook gebruikt voor het opsporen van […]

Zen

Zen Een bekend Zenverhaal vertelt van twee monniken die op reis zijn en op een gegeven moment bij een rivier aankomen die ze willen oversteken. De rivier staat door de ingevallen dooi erg hoog. Aan de oever staat een vrouw die de ruige rivier niet over durft te gaan. De oudste monnik ziet dat, neemt […]

Zen Boedisme

Zen: Zen is een studierichting van het boeddhisme, waarin de nadruk wordt gelegd op de beoefening van meditatie als de sleutel tot bewustwording van onze ware aard en onthulling van onze aangeboren wijsheid en barmhartigheid. Zen betekent eigenlijk me4ditatie. Het komt van het Sanskritische woord dhyana dat in de boeddhistische, Indiase traditie meditatieve toestand betekent. […]