Leer meer over Loslaten

Om los te kunnen laten is liefde nodig. Het betekent niet dat het me niet meer uitmaakt. Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan doen.  Het betekent niet dat ik ‘m smeer. Het is het besef dat ik een ander niet kan beheersen.  Het is toegeven dat ik het resultaat niet meer in de hand heb.

Loslaten is niet proberen om een ander de schuld te geven, het is jezelf zo goed mogelijk maken. Het is niet zorgen maar geven om. Loslaten is niet even regelen, maar ondersteunend zijn. Het is niet oordelen, maar en ander toestaan mens te zijn. Het is niet het middelpunt staan en alles beheersen, maar het de ander mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.

Het is niet anderen tegen zichzelf beschermen, het is een ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien. Het is niet ontkennen, maar accepteren. Loslaten is niet treiteren, schelden of ruzie maken, maar juist zoeken naar mijn eigen tekortkomingen en die verbeteren. Het is niet alles naar mijn hand willen zetten, maar elke dag nemen zoals die komt en mezelf er gelukkig mee prijzen. Het is niet anderen bekritiseren of reguleren, maar proberen te worden wat ik droom te kunnen zijn.

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, maar groeien en leven voor de toekomst. Het is minder vrezen en meer beminnen.