Tarot leggen

Tarotkaarten leggen:
Tarotkaarten bestaat uit 78 kaarten: 22 kaarten met een sterk archetypische afbeelding,die de Grote Arcana genoemd worden en de grote thema's uit het leven vertegenwoordigen en 56 kaarten die de Kleine Arcana wordt genoemd en die de gebeurtenissen van alle dagen vertegenwoordigen. Deze bestaan uit vier kaartkleuren: Staven, Bokalen, Zwaarden en Pentagrammen; de gewoonte om pentagrammen in tarotkaarten te gebruiken dateert van ca. 1900). Elke kaartkleur heeft veertien kaarten: getallen 1 t/m 10 plus vier figuurkaarten (schildknaap, ridder, koningin en koning). De kaartkleuren staan voor de 4 elementen: de Staven staan voor het element vuur, de Bokalen voor het element water, de Zwaarden voor het element lucht en de Pentagrammen voor het element aarde.
Er zijn verschillende manieren om tarotkaarten te gebruiken voor waarzeggerij. Volgens sommigen is de tarot een studie waarbij iemands toekomst wordt bekeken aan de hand van een vraag. Dit behoort tot de occulte studies. Anderen zeggen dat tarot een manier is om inzicht te krijgen in bepaalde problemen en vraagstukken.
De populairste uitvoering is de Rider-Waite, die begin 20e eeuw is ontworpen. Veel cursussen en boeken nemen deze set als basis. Ook de Aleister Crowley kaarten zijn erg populair.
De meest bekende kaartleggingen zijn 'heden-verleden-toekomst' en het Keltisch Kruis, waarbij 10 kaarten worden gelegd die meer verklaren over de oorzaak en achtergronden van het vraagstuk/de situatie, de invloed van derden en (eventuele) ontwikkelingen in de toekomst.
Tarot lezen wordt steeds populairder, maar volgens sommige tarot-leggers vraagt het veel studie, inzicht, kennis en ervaring eer men de kaarten en het verband tussen kaarten onderling in een legging kan interpreteren.
Er wordt vanalles beweerd over de oorsprong van de Tarot. De tarot zou in India ontstaan zijn en door zigeuners meegenomen zijn naar West-Europa. Nee, zeggen anderen. De Tempeliers hebben ze in de middeleeuwen meegenomen uit het Heilige Land. Of nee: een geheim broederschap uit Noord-Afrika heeft de tarot bedacht.
Kortom: de oorsprong van de tarot is met mysterie omgeven. Wat in ieder geval zeker is, is dat het tarot (of tarock) kaartspel in de dertiende eeuw voor het eerst opduikt in Europese documenten. De oudst bekende Tarotkaarten stammen uit de vijftiende eeuw.
De tarot was in de late middeleeuwen populair bij het volk. Overigens niet alleen om de toekomst mee te voorspellen, maar vooral als gewoon kaartspel. Dit spel wordt in sommige delen van Frankrijk en Italie nog steeds gespeeld.
De paus vond dat toekomst voorspellen maar niets. Hij verbood het 'prentenboek van de duivel', hetgeen de populariteit van de tarot alleen maar ten goede kwam.
Pas nadat in 1781 Antoine Court de Gebelin in zijn boek Le Monde Primitif beweerde dat tarotkaarten 'geheimen van de Egyptenaren' zouden bevatten, begon met Tarotkaarten te gebruiken voor het voorspellen van de toekomst. Sindsdien zijn er allerlei alternatieve theorieen over de oorsprong van de tarot ontstaan, waarvan echter de meeste zijn geformuleerd zonder de historische feiten in acht te nemen

Tarotkaarten zeggen nooit wat je moet doen en wat je moet laten. Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leven. De tarotkaarten kunnen helpen om inzicht te krijgen in bepaalde kwesties. Het leggen van tarotkaarten mag nooit de enige allesomvattende leidraad worden in het leven.